cinemaXP

усещане за кино

Отворен клас #13

without comments

„В качеството си на почитател на киното, а след това и на продуцент и режисьор, аз винаги съм харесвал документалната форма в киното, тъй като съм я възприемал като важно поле за опити, което точно съотвестства на своеобразния начин на изразяване и на най-съществените потребности на творчески настроените режисьори, а това означава, че дава възможност за запознаване с големи филми и автори. Благодарение на разнообразните формати, стилове и филми, които ще представим, ще стане ясно кое спада към есето и кое към документалното кино.
Освободено от ограниченията, свързани с условностите при създаването на класическите филми в жанра, както и с техническата тромавост на игралните филми, този тип кино е извор на творби, които не могат да се впишат в определена категория. Киното първоначално е създадено, за да запише или улови така наречената документална действителност. Само че изборът на сюжета, който да се заснеме, операторската работа и времетраенето на филма са сами по себе си своеобразни предложения, тъй като заснемането е разкриване на част от съществуващото за сметка на други възможности, а етичното измерение на това движение, този поглед на автора или на човека, който взима решения, изпреварва самата постановка.
Точно особената потребност, която се настройва към действителността или пък я заменя, е това, което доближава киното до движението на ръката, характерно за художниците и породено от размисъла им относно пейзажа. Документалната изобразителност, нейната естественост или обикновеното възпроизвеждане са само една илюзия, художниците или режисьорите нарушават правилата в търсене на определена разменна стойност. Предизвикателствата са свързани с етиката, политиката и естетиката. Защо да се лишаваме от възможността да установим връзки между киното и други изкуства, други дисциплини, защо да лишаваме киното от свободата, до която прибягват художниците и хората на пластичните изкуства, музиката или литературата?
Настоящото издание на ОТВОРЕН КЛАС ще изследва свободата на формите в жанра, естетическите търсения и богатства, които се крият под това наименование. Но също така ще изследва и въпросите, които си задават режисьорите, като се почне от движението на ръката, с което се заснема, улавя или пресъздава част от света и се стигне до начина, по който се подхожда към времето и разказа. Това разнообразие от възможности за избор е едно от постоянните предизвикателства в изданията на ОТВОРЕН КЛАС.“

ПАТРИК САНДРЕН
Продуцент,
директор на отворен клас

Written by admin

ноември 21st, 2008 at 10:46 pm

Posted in новини

Leave a Reply