cinemaXP

усещане за кино

Kubrick revisted

without comments

От една страна, уикендът е винаги приятен повод да разровим DVD колекцията и да попаднем на някое добре забравено съкровище. От друга страна, вече седмици наред в Парижката синематека е представена гигантска експозиция, посветена на Кубрик, като медийният й успех е феноменален. Неслучайно досега са я посетили десетки хиляди гости, а има възможност и част от материалите да бъдат разгледани онлайн. За всички нас, които можем само да преглъщаме жадно и да чакаме следващия епизод на „Под прикритие“, поздрав със следното филмче:

Written by admin

април 30th, 2011 at 11:34 am

Posted in audiovisual

Leave a Reply